За нас

Български институт за стандартизация и антикорупция, ЕИК 204985476, е организация, регистрирана в обществена полза.
Нашият екип се състои от професионалисти с висше юридическо и икономическо образование и повече от 20 годишен консултантски опит. Ние имаме амбицията и желанието да подобрим управлението и да намалим корупцията.
Основната ни дейност е разработване, внедряване, и одитиране на Системи за управление в държавни и частни институции и предприятия.
Български институт за стандартизация и антикорупция, е част от авторитетната организация Международна академия за борба с корупцията (Anti-Bribery Academy International (http://antibriberyacademy.eu/), която представляваме като Anti-Bribery Academy Bulgaria. Международната структура е с над 23 годишен опит във внедряването на системи за управление. Тя е една от организациите, спомогнали за създаването на ISO 37001 - Системи за управление за борба с корупцията през 2016 г. и успешно внедрила стандарта в десетки структури. Членове на Международната академия за борба с корупцията са национални организации от повечето европейски държави, както и няколко структури от други континенти.