Антикорупция

Юридическият речник (1994 г.) дава следното определение за корупцията:

„Антиобществено явление, характеризиращо се с морална поквара на личността или социална група и с противозаконно използване на служебно или друго положение за получаване на противозаконна облага. Най-ярка проява на корупцията е подкупът.“ ISO 37001 е стандарт за борба с корупцията, разработен от Международната организация за стандартизация през 2016 г. с цел създаване, внедряване, поддържане и усъвършенстване на програма за борба с корупцията, която предотвратява, открива и адресира рисковете за подкуп в организация или институция. ISO 37001 е предназначена да помогне за спазването на законите за борба с корупцията, приложими в конкретна страна.

ISO 37001 е стандарт за борба с корупцията, разработен от Международната организация за стандартизация през 2016 г. с цел създаване, внедряване, поддържане и усъвършенстване на програма за борба с корупцията, която предотвратява, открива и адресира рисковете за подкуп в организация или институция. ISO 37001 е предназначена да помогне за спазването на законите за борба с корупцията, приложими в конкретна страна. Ние имаме международен опит в разработването и внедряването на ISO 37001, едновременно с подкрепата на международни одитори.

Корупцията:

  • „... застрашава силно стабилността на всички демократични институции;
  • подкопава устоите на правовата държава;
  • нарушава основни права и свободи, гарантирани от Европейската конвенция за човешките права;
  • подкопава доверието на гражданите в честността и безпристрастността на публичната администрация;
  • подкопава бизнес климата;
  • обекуражава местните и чуждестранните инвестиции;
  • води до загуба на икономически ресурси;
  • затруднява икономическия растеж“

От Инициатива за борба с корупцията в рамките на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.

->