Управление на активите
ISO 55001

Управлението на активи може да бъде най-мощното оръжие в арсенала на компанията за спестяване на време, пари и много изпълнителни главоболия. Почти всяка организация се нуждае или иска да постигне повече с активите си. Не само как да се сведе до минимум времето на престой или изгубеното производство, но и как да се харчат пари, за да се постигне стойност за целите на организацията.

През последните няколко години много компании започнаха да осъзнават значението на управлението на активи като стратегия за предприятието, която, правилно изпълнявана, ще подобри финансовото представяне. Типичните резултати от системата за управление на активите включват по-добър контрол на ежедневните дейности и ефективността на бизнеса, намаляване на свързаните с риска разходи, спазване на регулаторните дейности и намаляване на процентите на неуспех. Осезаемите резултати включват значително увеличение на рентабилността, съпроводено с рязък спад на единичните разходи.