Политика за
поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


BISAC.bg е уебсайт, презентиращ дейността на Фондация "Български институт за стандартизация и антикорупция".
 • Информация за Администратора на Вашите лични данни, предоставени или събрани автоматично при ползването на www.bisac.bg
 • Наименование: "Български институт за стандартизация и антикорупция" Фондация
 • ЕИК: BG204985476
 • Седалище и адрес на управление:

БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ж.к. бул. Шести септември, ет. 6, ап. 81

 • Адрес за кореспонденция: Пловдив 4003, България; ул. Братаница № 12
 • Телефон: +35932/266660
 • Е-mail: www.bisac.bg
С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни декларираме отговорно отношение към личните данни на физическите лица и защитата им срещу неправомерно обработване.

Документът съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и правата Ви във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни.

Фондация "Български институт за стандартизация и антикорупция" осъществява дейността си по администриране на www.bisac.bg в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Използвани термини

„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано - име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече други признаци, специфични за идентичността на това физическо лице;

„Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на Вашите лични данни е Фондация "Български институт за стандартизация и антикорупция".


Цели и основание за обработка на личните Ви данни

Личните данни, които се обработват от администраторите на bisac.bg, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Основанието, на което се обработват събраните лични данни, може да е:

 • Дадено от Ваша страна доброволно съгласие при ползването на уеб сайта;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора.
 • Имайте предвид, че има случаи, в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за използването на някои опции в сайта www.bisac.bg (например изпращането на запитване за оферта, при което предоставяте име, имейл за контакт и др.).
  Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС България обработва личните Ви данни, получени при взаимодействието Ви с корпоративния сайт www.inb.bg само за целите, описани по-долу:

  Фондация "Български институт за стандартизация и антикорупция" обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:

  • за изготвяне и изпращане на оферти и последваща комуникация с Вас във връзка с възникнали запитвания и предоставяне на конкретни услуги;
  • за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайта с цел подобряването му;
  • за маркетингови цели, свързани с активности на съответния уебсайт.

  Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 • Лични данни, които Вие предоставяте

  Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайта не е задължително, освен ако желаете да отправите запитване онлайн, при което попълвате специална форма, съдържаща полета за вписване на някои лични данни и такива, изискващи специфична информация, необходима за изготвянето на Вашата индивидуална оферта.

  Когато предоставяте публично лична информация в коментари към наши публикации в социални мрежи, следва да имате предвид, че тя може да бъде видяна от други посетители и ние нямаме възможност да предотвратим по-нататъшното ѝ използване от тях.


  Лични данни, които се събират автоматично

  Когато посещавате уеб страницата www.bisac.bg, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

  Обобщена информация- получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузър, който използвате (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили.

  Бисквитки ("Cookie"): малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

  Използваме следните типове "бисквитки"

  (1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате нашите уебсайтове. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как потребителите използват уебсайта.

  (2) Бисквитки на трети страни:

  Използваме Google Analytics на Google, за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик. Той може да използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. За отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881

  Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки - повече информация ще намерите тук: aboutcookies.org

  Освен да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, имате възможност да настроите повечето браузъри да ги блокират. Трябва да имате предвид, че тези Ваши действия могат да доведат до необходимост ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, както и е възможно някои услуги и функции да не работят.

  Научете повече в нашата Политика за използване на Бисквитки (‘Cookie').


  Интегрирани бутони за споделяне в социалните медии с оглед на защитата на Вашите лични данни

  В сайта www.bisac.bg са интегрирани бутони за споделяне на публикациите в различни социални медии, както и за реакция „харесва ми" на Facebook. Когато кликнете върху един от тези бутони и сте вписани в профила си в съответната социална медия, Вашата лична информация може да бъде свързана с профила Ви и евентуално да направи видими вашите действия за останалите потребители, с които сте свързани.


  Важно за лица под 16 години

  Личните данни на лица под 16-годишна възраст са обект на специално внимание от страна на Фондация "Български институт за стандартизация и антикорупция". Ако бъдем информирани, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Можете да сигнализирате за налична при нас информация от или за дете под 16 години чрез някой от методите за контакт с Фондация "Български институт за стандартизация и антикорупция", посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.


  Как осигуряваме сигурност за личните Ви данни

  Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на нашите уебсайтове. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет.

  Имейл комуникацията с нас се осъществява през webmail на хостинг доставчика ни и се ползва със съответните осигурени от него защити.

  Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването ѝ се изисква по силата на закон или за технически цели.


  Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

  В общия случай Вашите лични данни се съхраняват докато съществува легитимния интерес за запазването им или договорното отношение, на база на което се съхраняват и обработват или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени (когато това не нарушава нормативни разпоредби и Фондация "Български институт за стандартизация и антикорупция" като администратор е задължен да удовлетвори искането Ви в съответствие с разпоредбите на GDPR и националното законодателство.

  Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

  Предоставяне на информация може да се изиска от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.

  Важно е да имате предвид, че споделянето на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана. При все това администраторите на bisac.bg предприемат всички необходими и възможни действия да осигурят максимална защита на предоставените от Вас лични данни.


  Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

  Право на достъп

  Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и да получите достъп тях и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

  Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

  Право на коригиране или попълване

  Вие имате право да поискате от Администратора да:

  • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
  • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

  Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

  Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  • вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
  • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

  Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

  • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

  Право на ограничаване

  Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас

  • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
  • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
  • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
  • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

  Право на преносимост

  Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договор с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

  • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
  • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

  Право на получаване на информация

  Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

  Право на възражение

  Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

  Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

  Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

  Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

  • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
  • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
  • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

  Връзка с нас:

  При въпроси, коментари или оплаквания относно настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай, че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес:

  ->