ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:(Под една работна площадка се разбира офис или административна сграда с производство/услуги и/или склад разположени на едно място.)

(от управител до работник)
2. ЖЕЛАЕТЕ ДА ВНЕДРИТЕ СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО:

ISO 9001
ISO 14001
ISO 37001
ISO 55001


Друг:


3. НАЛИЧИЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

Ако ДА, моля посочете вида на стандарта:4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО:


5. ОТ КЪДЕ ЧУХТЕ ЗА НАС?: