Обучение
(за вътрешни одитори)

Ние анализираме нуждите на организацията, определяйки и осигурявайки необходимото обучение. Ние предлагаме курсове за обучение, водещи до сертифициране на професионална компетентност съгласно ISO 17024 и националното законодателство. Нашите програми за обучение, вече признати от професионалните асоциации и институции, осигуряват изключително практично ноу-хау, благодарение на нашия преподавателски състав от най-високо ниво. Ние сме убедени, че само чрез споделянето на знания е възможно да се постигне непрекъснато подобрение.

Ето защо ние не крием нашето ноу-хау, а го представяме чрез нетрадиционно обучение, чрез иновативни начини за споделяне на ноу-хау, ролеви игри и персонално обучение.

Както външни одити, е задължително да се извършват редовни вътрешни одити. Тези одити проверяват дали процесите се извършват, както е описано в процедурите. Те обаче играят много по-важната роля при определянето на всички области за потенциално подобрение в системата за управление на качеството. Одитът ще покаже дали трудностите са причинени от служители, които не са в съответствие с процедурите, или самите процедури трябва да бъдат подобрени. Вътрешните одити се извършват от членове на продуктовата поддръжка и както при външния одит, докладът ще бъде написан след приключване на одита. Той ще уточни всякакви несъответствия, които са повдигнати, и ще направи препоръки за всички области на подобрение. В края на отчета е предоставен формуляр, който позволява на Мениджъра на бизнес звена да предоставя обратна информация за продуктовата поддръжка за ефективността на одита.